Agenda

20 april 2017, Algemene Ledenvergadering, aansluitend borrel

Locatie: Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD Utrecht
Tijdstip: 15.30 tot ca. 16.45 uur
 
Agenda

1 Notulen ALV 2016

2 Jaarcijfers 2016

3 LinkedIn-groep

4 Ledenwerving door leden

5 Excursie 2017 Haarlem

6 Rondvraag

Vanaf 16.45 uur, aansluitend aan de ALV, de jaarlijkse B&Z-borrel in Café Broers, Janskerkhof 9, 3512 BK Utrecht.
 
Zou je via Nicolet de Jong (info@devertaalfabriek.nl) willen laten weten of je er bij bent, of niet?

 
Namens het bestuur nodigen we jullie van harte uit voor deze netwerkbijeenkomst, want dat is de ALV. We hopen jullie natuurlijk allemaal te zien!
Hoe meer zielen in de UvH, hoe meer vreugd in Broers.