Lidmaatschap

Ben je zelfstandig redacteur, corrector, vertaler of een ander taalbeest?
Zoek je inspiratie, uitwisseling van ervaringen of steun bij een lastige beslissing?

Word lid van Boek & Zaken!

De voordelen:
  • contact met collega’s
  • je wordt sneller gevonden door potentiële opdrachtgevers
  • één keer per jaar een bijeenkomst
  • automatisch ook lid van PZO.
Je kunt vrijblijvend een bijeenkomst bezoeken. We vragen daarvoor een bijdrage in de kosten van € 5,-.

Het lidmaatschap van Boek & Zaken staat open voor iedereen die als zelfstandige voor zijn beroep

  • de productiegang van boeken en/of tijdschriften coördineert in opdracht van derden;
  • en/of boeken en/of tijdschriftartikelen vertaalt, redigeert of corrigeert;
  • en/of registers maakt ten behoeve van boekuitgaven.
De kosten van het lidmaatschap bedragen € 65 per jaar; je bent dan tevens lid van de zelfstandige-ondernemerskoepel PZO (met alle daaraan verbonden rechten en voordelen), waar Boek & Zaken bij aangesloten is.
Een jaar loopt van 1 januari tot 31 december. Opzegging dient schriftelijk voor 1 december te gebeuren bij de secretaris.

Voor meer informatie kun je terecht bij de secretaris van Boek & Zaken.